V červenci a srpnu je odpolední ordinace ve Zlonicích do 16,00 hodin