V pátek, dne 29.7.2022 máme dovolenou. Není přítomná ani sestra.

Další dovolená je v termínu od 8.8.2022 do 12.8.2022. Sestra je přítomná v dopoledních hodinách.

Akutní případy ošetří MUDr. Margaritov ve své ordinaci ve Velvarech