V pátek, dne 8.7.2022 je ordinace zavřená. Není přítomna ani sestra. Akutní případy ošetří MUDr. Margaritov ve své ordinaci